80. โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) : การศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน