74. ประกาศ อย. เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่การงานเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน