74. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “ใต้ร่วมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 พระอัจริยภาพด้านสาธารณสุขไทย”