67. มาตรการสำหรับบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ ประเทศหรือเมือง ที่มีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน