67. ประกาศ อย. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนจากเงินรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อศึกาาต่อในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน