65. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทอดผ้าป่ามหากุศล สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ