62. คำสั่ง อย.ที่ 136/2564 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฎิบัติราชารแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน