6. ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฎิบัติราชการชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน