6. กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพมารดา นางสาวโสรัตย์ ธนไพศาลกิจ