52. การทำบุญตักบาตรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา