47. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ.2562