45. การระบุรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS เพื่อการจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน