42. คำสั่ง สธ ที่ 601/61 เรื่อง แต่งตั้งขาราชการให้รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน