41. คำสั่ง อย. ที่ 164/60 เรื่อง ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มใหม่และจัดอัตรากำลังพนักงานราชการลงสำนัก/กอง/กลุ่ม

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน