40. รูปแบบการนำเสนอแผนงาน/โครงการ/งานตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน