4. เรียนเชืญร่วมงานสัมมนาประจำปี “ชุมนุมผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ครั้งที่ 6”