39. สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2561