345. คำสั่ง อย. ที่ 604/62 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กองแผนงานและวิชาการ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน