339. ประกาศ อย. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป้นตำแหน่งหัวหน้าพนักงานขับรถยนต์