329. คำสั่ง สธ ที่ 1276/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน