324. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง (MUPY RUN 2018)