323. การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผุ้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน