317. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ใดปฎิบัติราชการแทน

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน