316. การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน