312. ขอเชิญรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “มองใหม่เพื่อก้าวใหม่”