308. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2018 (PST 2018)