300. ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพะรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทอดผ้าป่ามหากุศลสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ 14 โครงการในวันสถาปนามูลนิธิฯ ครบรอบ 22 ปี