3.คำสั่ง อย. ที่ 3/2564 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน