297. มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน