290. ขอแจ้งระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน