286. ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2562