283. แจ้งการเปิด-ปิด ประตูทางเข้ากระทรวง (ประตู 5)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน