280. สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งว่า กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย เพื่อไปศึกาาระดับปริญญาโท