273. แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน