272. การตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน