259. การกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน