257. คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน