250. คำสั่ง อย. ที่ 513/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน