25. กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนางเท่า ดิเรกศิลป์ มารดาของนางชนิภา ดิเรกศิลป์