249. สรุปผลการดำเนินงานและผลการทบทวนมาตรการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมจากการดำเนินงานของ อย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน (ต.ค.59 – ก.ย.60)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน