244. ปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน