24. ขอส่งผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย และด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อย.

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน