239. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริประจำปี พ.ศ.2563 และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ239.pdf