232. รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึีกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน