224. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2562