223. ขอความสนับสนุนบูรณะปฏิสังขรณ์กุฎิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม