203. ขอแจ้งกำหนดวันทำบริหารป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด และหนู