20. คำสั่ง อย. ที่ 13/2563 เรื่อง ให้ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองแผนงานและวิขาการ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน