2. แจ้งข้อมูลการย้าย ศรป. ไปยังอาคาร 5 ชั้น 1 (ศูนย์ OSSC เดิม)

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน