2. การปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการปฎิรูปกระทรวงสาธารณสุข” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการมอบนโยบาย “การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ” โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน